[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : admin
เข้าชม : 866
อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาลปีที่ ๒) (๔ขวบ)  รับจำนวน ๖๐ คน
          - รับสมัครวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ถึง  วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          - ประกาศรายชื่อ/จัดชั้นเรียน และมอบตัว  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
          - รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  (อายุ  ๔  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๕  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน 
            วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   รับจำนวน  ๑๑๐  คน
MEP.   - รับสมัครวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (รับจำนวน  ๓๐  คน)
          - สอบวัดพื้นฐานความรู้  วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม  วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ปกติ    - รับสมัครวันที่  ๗ – ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (รับจำนวน  ๘๐  คน)
          - จับฉลาก (ในกรณีที่มีผู้สมัครนอกเขตบริการเกินจำนวนที่รับได้) วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ประกาศผลในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
          - สอบวัดพื้นฐานความรู้  วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
          - ประกาศรายชื่อ/จัดชั้นเรียน และมอบตัว  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
          - รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  คือเด็กที่เกิด  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (๑  มกราคม  ถึง  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔)  และ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษา
             นั้น  คือ จบชั้นอนุบาล  ๒  ของรัฐบาล  หรือจบชั้นอนุบาล ๓  ของโรงเรียนเอกชน  ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   รับจำนวน  ๘๐  คน
          - รับสมัครวันที่  ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          - จับฉลาก (ในกรณีที่มีผู้สมัครนอกเขตบริการเกินจำนวนที่รับได้) วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
          - ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว  วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
          - ประกาศรายชื่อ/จัดชั้นเรียน และมอบตัว  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร
          ๑. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน (โรงเรียนคืนให้หลักจากตรวจหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว)  พร้อมถ่ายสำเนา  ๒  ชุด
          ๒. สูติบัตรฉบับจริงของนักเรียน (โรงเรียนคืนให้หลักจากตรวจหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว)  พร้อมถ่ายสำเนา  ๒  ชุด
          ๓. รูปถ่ายหน้าตรงใส่เครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  ๒  ใบ 
          ๔. ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือ  ใบ ปพ.๑  ของสถานศึกษาเดิม (กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)
          ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของ บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง และบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน
          ๖. สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในชั้นอื่น ๆ ให้นำ  ปพ.๖  และ  ปพ.๑  จากโรงเรียนเดิมมาด้วย
                   ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคารอำนวนการ  โทร. ๐๕๓๔๙๕๕๐๑

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/pSdpM4

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 22/ม.ค./2562
      เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2561 1/พ.ค./2561
      โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 13/ก.พ./2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/พ.ย./2560
      ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/พ.ย./2560


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 111 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
Admin : นายปัทมพงษ์ พงวาเรศ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5