[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 

 

  

ชื่อ : นายจำเนียร ไตรมาตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857085944

ชื่อ : นายอำนวย คุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819525381

ชื่อ : นางวรารัตน์ สิริจิตราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896333363

ชื่อ : นางทัตพร บุญธรรม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0834717889

ชื่อ : นางนิชากร ธาตุอินจันทร์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895580040

ชื่อ : นางสายรักษ์ ศิรินิรันดร์กุล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897581796

ชื่อ : นางปิยพร ใจระวัง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0843743209

ชื่อ : นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819809131

ชื่อ : นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอก
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861943671

ชื่อ : นายสมยศ ลำเนาว์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899550494

ชื่อ : นางเกษณีย์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0855498444

ชื่อ : นางพรรณี สายศร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899552160

ชื่อ : นางเยาวภัทร ประมวล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0954517289

ชื่อ : นางพัทธนันท์ ปัญญาลือ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861798341

ชื่อ : นางณัฐณิชา ดวงปัน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872023203

ชื่อ : นางสาวณิชนันทน์ อะโน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848075019

ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิชัย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0860736639

ชื่อ : นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895549996

ชื่อ : นางสาวกานดา พรรณา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895613778

ชื่อ : นางสาวณัฏฐณิชา ทาลือชัย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899984334
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 111 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
Admin : นายปัทมพงษ์ พงวาเรศ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5