[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 

 

  

ชื่อ : นายพิพัฒน์ แสงคำ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธนัฎฐา ประจำการ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0884125401

ชื่อ : นางสาวเบญจมาศ หยกจินดาโรจน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0910713553

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ ราชอุ่น
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0856238766

ชื่อ : นายวิรัตน์ จันทพรรณ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมาลัย ธานีวรรณ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมณี ศิลป์มิตรภาพ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรุณี บุญตันกัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897583207

ชื่อ : นางสาวสุพชยาฌ์ ทิพย์จักร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801234769

ชื่อ : นายพงศ์ภัทร์ ศรีภูมินทร์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0908939220

ชื่อ : นางเดือนฉาย กองแก้ว
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกรรณิกา ยศสิงห์คำ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเกตุทิพย์ เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมาลัยพร อนันตวงศ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเกศริน จุมแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896822322

ชื่อ : นางบุญญาดา เบ้าหล่อเพชร
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 111 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
Admin : นายปัทมพงษ์ พงวาเรศ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5