ชื่อ - นามสกุล :นายจำเนียร ไตรมาตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :111 หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Telephone :0857085944
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา