ชื่อ - นามสกุล :นายพิพัฒน์ แสงคำ
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :111 หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Telephone :0861859314
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา