ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิงค์เข้าระบบแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

https://mi-test.obec.go.th/


คู่มือแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


https://drive.google.com/drive/folders/1Jvk9BIvL9JwhrnuoTy10pXveU6BcXF52