จดหมายข่าว

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมในการบริ..

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการ การเรียนรู้

การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประ..

การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA ในระดับโรงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2567

กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึก..

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลัง..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติ..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันเทคบอล..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันเทคบอล (TEQ BALL)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลในร..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มทีมชายและทีมหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ขอพระองค์ทรง..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุท..

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

นักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึก..

นักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างค..

ผู้แทน สมาคมกีฬาเทคบอล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเ..

ผู้แทน สมาคมกีฬาเทคบอล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) รับก..

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) รับการตรวจเยี่ยมจากเทศบาลดอยสะเก็ดและโรงพยาบ..

ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)นำนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเ..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกันย์สินี ชฏากีรติกูล เนื่องในโอกาส..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกันย์สินี ชฏากีรติกูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำน..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการ..

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

การประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภ..

การประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชส..

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นป.1-ป.3

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นป.1-ป.3

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นป.4-ป.6

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นป.4-ป.6

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ได้รับรองคุณภาพเป็นโรงเรี..

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกา..

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประ..

“พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

16 มกราคม "พลังครูวิถีใหม่ ฉลาดเท่าทันดิจิทัล"

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ภายใต้แนวคิด "พลังครูวิถีใหม่ ฉลาดเท่าทัน..

กิจกรรมทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ..

กิจกรรมทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง และงานเทศกาลท่องเที่ยว..

สมาคมวิชาชีพครูดอยสะเก็ด จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ โรงเรี..

สมาคมวิชาชีพครูดอยสะเก็ด จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอ..

กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย” ปีการศึกษา 2563