โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันเทคบอล (TEQ BALL)

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันเทคบอล (TEQ BALL)