โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด"

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด"