กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย” ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 โดยการนำของ ดร.จำเนียร  ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงพิธีเปิด  ในชุด “ฟ้อนโคมยี่เป็ง”  นักเรียนแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับชั้น การประกวดหนูน้อยนพมาศ
30 ตุลาคม 2563
20201219055919(1).jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055919.jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055920(1).jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055920.jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055921(1).jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055921.jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055922(1).jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th 20201219055922.jpg - กิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณียี่เป็ง เชิงดอย”  ปีการศึกษา 2563 | https://bcd.ac.th