กิจกรรมดีๆที่ สภ.ดอยสะเก็ด ได้ส่งเจ้าหน้าจราจรมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ตลอดปี 2563