ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔
การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)