วันครูประจำปี 2564

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/16s3Jib1zNag0i0axTYtBWssMuTTLQ6_m?usp=sharing