งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี 2564

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร จัดงานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นำโดย นายณรงค์ เสาร์แก้ว นายกสมาคมฯ ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) และดร.จำเนียร ไตรมาตร ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ได้แสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน ๑๐ ท่าน