ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมาขอยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เตรียมเอกสารมาดังแนบ)