ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
          ตามที่โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น
          บัดนี้ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

รายละเอียดดังแนบ
/upload_file/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20MEP%202564.pdf