ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการรับนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประกาศ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
154.59 KB ดาวน์โหลด
85.33 KB ดาวน์โหลด
109.24 KB ดาวน์โหลด