การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ดร.จำเนียร ไตรมาตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ เปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ การศึกษาดูงานสภาพจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2564