ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือก ชั้นป.1 โครงการ MEP

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการชั้นเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2563