ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565