ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน