ข่าวประชาสัมพันธ์

***แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565***

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2565