ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ขอแสดงความยินดีกับครูต้นแบบผู้มีความเป็นเลิศและต้นแบบนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศ