ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
20240311060257.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | https://bcd.ac.th 20240311060454.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | https://bcd.ac.th 20240311060456(1).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | https://bcd.ac.th 20240311060456.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | https://bcd.ac.th 20240311060458.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | https://bcd.ac.th