ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ.

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ.
20240403071524.jpg - การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ. | https://bcd.ac.th