ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน NT ในระดับสูง ดังนี้
1. เด็กชายเดโชชัย ชูมานะ และเด็กชายศุภกร สุขสำราญ
วิชาคณิตศาสตร์ 97 คะแนน
2. เด็กชายศุภกร สุขสำราญ วิชาภาษาไทย 91 คะแนน
20240430164926(1).jpg - ผลการประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://bcd.ac.th 20240430164926.jpg - ผลการประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://bcd.ac.th