ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
20240510132643.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th 20240510132644.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th 20240510132646.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th 20240510132647.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th 20240510132648.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th 20240510132650.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th 20240510132651.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา | https://bcd.ac.th