ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับ นางสาวกันย์สินี ชฏากีรติกูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)