โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)นำนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา(วันสำคัญของโลก) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่