31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)