เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)