ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ร่วมกับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ร่วมกับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
20240618043056.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ร่วมกับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://bcd.ac.th 20240618043453.jpg - โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ร่วมกับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://bcd.ac.th