Monthly Archives: February 2020

ผลการสอบคัดเลือก ชั้นป.1 โครงการ MEP

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการชั้นเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2563

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหารใหม่

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทุกท่านเข้าร่วมงาน “การพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหารใหม่ในระยะเวลา 1 ปี” โดยมีนายจำเนียร ไตรมาตร(ผู้อำนวยการโรงเรียน) และคณะครู ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/16OmGr-zHqa3ZDobao-R-mxGAglzMbEJ5

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ MEP ป.1 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องเรียนปกติ อ.2 28กุมภาพันธ์ – 4มีนาคม2563 ป.1 6-10 มีนาคม 2563 ม.1 21-25 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gg.gg/bcdform2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gg.gg/bcdform2563

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment