Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

ผลการสอบคัดเลือก ชั้นป.1 โครงการ MEP

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ขอประ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหารใหม่

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ยินด … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment