ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ MEP ป.1 12-16 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องเรียนปกติ
อ.2 28กุมภาพันธ์ – 4มีนาคม2563
ป.1 6-10 มีนาคม 2563
ม.1 21-25 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gg.gg/bcdform2563ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gg.gg/bcdform2563

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *