Author Archives: admin

โรงเรียนสุจริต

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แบบสำรวจการใช้สื่อ DLTV ระหว่างวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2563

อนุบาล2/1 https://forms.gle/VVZFfo2xLtSr … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แนวทางการรับนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประก … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ผลการสอบคัดเลือก ชั้นป.1 โครงการ MEP

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ขอประ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหารใหม่

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ยินด … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา แต่สามารถใช้ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment